Sök på hemsidan:

Bostadsbolaget

Riktlinjer för sponsring

Detta är Bostadsbolagets riktlinjer för sponsring. Med den vill vi förtydliga vad Bostadsbolaget sponsrar och hur man går tillväga för att få bidrag.

Syfte
I första hand är vi intresserade av samarbeten som stödjer barn och ungdomar i Mjölby kommun. Det kan vara enskilda aktiviteter inom kultur och idrott eller andra samhällsaktiviteter som främjar integration och jämställdhet samt bidrar till kommunens tillväxtvision genom att göra Mjölby till en mer attraktiv kommun att bo i.
För Bostadsbolaget är det viktigt att vårda vårt varumärke. Därför väljer vi aktiviteter och föreningar som står för värderingar vi kan dela.

Strategi
Utgångspunkten för att vi sponsrar någonting är att aktiviteterna, organisationerna eller föreningarna har en lokal koppling till Mjölby kommun. Mervärden ska skapas för de som bor hos Bostadsbolaget.
All sponsring ska integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Samarbetet ska förstärka bilden av Bostadsbolaget som aktiv och attraktiv.

Sponsringsansökan
Vi vill gärna att ansökan beskriver
- Hur samarbetet stärker vårt varumärke
- Vilka värderingar samarbetet ska bygga på
- Vilka andra samarbetspartner vi kommer att synas tillsammans med
- Hur våra hyresgäster får ett mervärde av vår sponsorinsats

Vi sponsrar inte
- Föreningar/förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra 
  värderingar.
- Sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar.

Ansök
Mejla din ansökan till karin.pettersson@mjolbybostad.se.

Telefon växel: 0142-854 50
Uthyrning: 0142-854 54
Felanmälan: 0142-854 51
E-post: info@mjolbybostad.se
Jourtelefon: 0142-162 80 

Kontakta oss
Bostadsbolaget i Mjölby AB
Box 294
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby


Öppettider reception

Måndag - torsdag
Fredag
Lunchstängtkl 07.30 - 16.30
kl 07.30 - 16.00
kl 12.00 - 13.00

Copyright © 1998-2013
Botadsbolaget i Mjölby AB

Webbredaktörer: Sarah Andersson
Karin Pettersson
Webbmaster: Stefan Kalm

Öppettider bobutiken 
Måndag - fredag
10 - 12 och 13-15

Sök på hemsidan:

Riktlinjer för sponsring

Detta är Bostadsbolagets riktlinjer för sponsring. Med den vill vi förtydliga vad Bostadsbolaget sponsrar och hur man går tillväga för att få bidrag.

Syfte
I första hand är vi intresserade av samarbeten som stödjer barn och ungdomar i Mjölby kommun. Det kan vara enskilda aktiviteter inom kultur och idrott eller andra samhällsaktiviteter som främjar integration och jämställdhet samt bidrar till kommunens tillväxtvision genom att göra Mjölby till en mer attraktiv kommun att bo i.
För Bostadsbolaget är det viktigt att vårda vårt varumärke. Därför väljer vi aktiviteter och föreningar som står för värderingar vi kan dela.

Strategi
Utgångspunkten för att vi sponsrar någonting är att aktiviteterna, organisationerna eller föreningarna har en lokal koppling till Mjölby kommun. Mervärden ska skapas för de som bor hos Bostadsbolaget.
All sponsring ska integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Samarbetet ska förstärka bilden av Bostadsbolaget som aktiv och attraktiv.

Sponsringsansökan
Vi vill gärna att ansökan beskriver
- Hur samarbetet stärker vårt varumärke
- Vilka värderingar samarbetet ska bygga på
- Vilka andra samarbetspartner vi kommer att synas tillsammans med
- Hur våra hyresgäster får ett mervärde av vår sponsorinsats

Vi sponsrar inte
- Föreningar/förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra 
  värderingar.
- Sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar.

Ansök
Mejla din ansökan till info@mjolbybostad.se.


Öppettider reception

Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Öppettider bobutiken
Måndag - fredag 10 - 12 och 13 - 15

Kontakta oss
Bostadsbolaget i Mjölby
Box 294
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

Telefon växel: 0142-854 50
Uthyrning: 0142-854 54
Felanmälan: 0142-854 51
E-post: info@mjolbybostad.se
Jourtelefon: 0142-162 80 

Copyright © 1998-2013
Botadsbolaget i Mjölby AB

Webbredaktörer: Sarah Andersson
Karin Pettersson
Webbmaster: Stefan Kalm