Energi

Bostadsbolaget arbetar både med stora och små miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön. Vi utvärderar fortlöpande energiförbrukningen, utbildar personal i energifrågor samt följer myndigheternas krav inom energiområdet.

Vi utvärderar årligen vårt energiarbete och tar i vår energiplan fram nya mål för att minska vår energiförbrukning. 75 % av vårt fastighetsbestånd värms upp med hjälp av fjärrvärme.

Vi på Bostadsbolaget är med i Allmännyttans energisparkampanj.