Vanliga frågor & svar

Finns det ett maxantal boende personer per lägenhet?

Det hårda trycket på lägenheter i Mjölby bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.
Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är en fast regel, men undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.
Boende per lägenhet (antal personer avser vuxna och barn):
1 rum och kök, max tre personer
2 rum och kök, max fyra personer
3 rum och kök, max sex personer
4 rum och kök, max åtta personer
5 rum och kök, max tio personer

Jag har tappat bort min nyckel, vad gör jag?

Om du har tappat bort en nyckel så gör vi ett låsbyte antingen direkt eller den dagen du flyttar. Väljer du att avvakta med låsbytet men ändå saknar din borttappade nyckeln kan du under tiden beställa en ny, men cylinderbytet kommer ändå att genomföras vid avflyttning.
Exempel på kostnad:
Cylinderbyte med tre nycklar: 1600 kr (Ytterligare 1000 kr per extra cylinder)
Cylinderbyte garage: 1600 kr
Tvättlås: 350 kr
Tagg: 50 kr
Nyckel till postbox: 495 kr
Låsöppning: 800 kr (oavsett tidpunkt)
Extranyckel: 135 kr

Får jag själv måla eller tapetsera i lägenheten?

Du får måla eller tapetsera själv i din lägenhet, utan inblandning av Bostadsbolaget. Tänk bara på att det ska vara fackmannamässigt gjort och att du väljer färg-och materialval som kan anses normala. Annars kan du bli återställnings- eller betalningsskyldig när du flyttar ut. Kontakta gärna ditt områdesteam om du känner dig osäker.

Hur varmt ska det vara i lägenheten?

Våra lägenheter ska hålla en temperatur på ca 20 grader

Vad kan jag själv göra för att få varmare?

Det finns vissa saker som du som hyresgäst kan göra för att behålla värmen i din bostad. Till exempel är det viktigt att tänka på att inte placera större möbler framför elementen då dessa hindrar värmen från att sprida sig i rummet. En annan sak att tänka på är att inte vädra för långa stunder, det är bättre att vädra intensivt under en kortare tid. Är tätningslisterna i fönstren dåliga så kontakta vår felanmälan så hjälper de dig.

Får jag montera parabol?

Montering av parabol ska ske innanför balkongräcket. Felmontering innebär risk för annans säkerhet, vid ett eventuellt brott i infästningen riskerar denna svåra skador på person likväl som på fastighet. De skador på fastigheten som uppkommer vid installationen, t.ex hål i balkongräcke eller i husväggen, kommer att debiteras vid utflytt. Vill vill passa på att upplysa om att det går utmärkt att komplettera sitt utbud via tv-leverantören alternativt sin bredbandsleverantör.

Måste jag sköta min uteplats?

Bor du i en lägenhet som har uteplats är du skyldig att sköta denna. Detta innebär att du ska klippa gräs, rensa ogräs i rabatter och runt plattor och även klippa häcken om det finns någon.

Får jag ha blommor på balkongen?

Självklart, men balkonglådan får inte hänga på utsidan av räcket då den kan ramla ned och skada människor eller egendom.

Får jag grilla på min balkong/uteplats?

Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkong och uteplats med anledning av den höga brandrisken. Kol- och gasolgrill får bara användas på allmän plats minst 6m från hus eller liknande. Tänk även på röken så att den inte stör din omgivning. Elgrill får användas på balkong och uteplats men tänk på matoset så att du inte stör dina grannar.

Ska det finnas brandvarnare i lägenheten?

Alla våra lägenheter ska ha fungerande brandvarnare. Det är viktigt att du som hyresgäst kontrollerar dessa med jämna mellanrum. Saknas det brandvarnare eller om den inte fungerar så kontakta fastighetsskötaren så får du en ny.

Jag blir störd av min granne, vad ska jag göra?

Det är alltid bra om man i första hand kan prata med sin granne själv och förklara att man blir störd. Om du inte vill det eller redan har gjort det utan förbättring kontaktar du med Peter Gustavsson, boendeansvarig, så får du hjälp. Peter når du på telefonnummer 0142-85469. Förekommer det störning efter kl 22.00 kan du kontakta vår störningsjour på tel 0142-162 80.

Får jag röka i min lägenhet?

Det är inte förbjudet att röka i sin lägenhet men vi rekommenderar att man inte gör det. Tänk på att inte kasta några fimpar från din balkong, aska i askkopp och täck över så att det inte blåser iväg till grannens balkong eller uteplats. Glödande aska och fimpar är en stor brandfara! Röken får heller inte störa dina grannar.I allmänna utrymmen så som trapphus, hissar, tvättstugor med mera är det förbjudet att röka. Om du har rökt i din lägenhet kan du bli ersättningsskyldig den dagen du flyttar.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Ja, det är tillåtet att hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand i upp till sex månader om man har en giltig anledning och med det syftar vi på till exempel studier eller jobb på annan ort. Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand så måste man minst en månad innan tänkt uthyrningsstart lämna in en ansökan till Bostadsbolaget. Ansökan finns hos bobutiken eller att ladda under ”hyresgäst”. På blanketten fyller man också i vem som är tänkt som andrahandshyresgäst.

Vid en andrahandsuthyrning är det alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för allt som händer i lägenheten och alla kostnader för lägenheten under uthyrningstiden. Andrahandshyresgästen måste teckna en egen hemförsäkring men får inte hämta ut nycklar eller göra beställningar avseende lägenheten. Andrahandshyresgästen har heller inte rätt att behålla lägenheten om förstahandshyresgästen inte vill flytta tillbaka till lägenheten. Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand utan att Bostadsbolaget har godkänt det så riskerar man att förlora sin lägenhet eftersom det då finns skäl för uppsägning.

Det snöar, när kommer ni och skottar?

Bostadsbolaget har alltid snöjour oavsett dag eller tidpunkt och vi följer snörapporteringen noga. Vi har entreprenörer som hjälper oss med snöröjning och de har i uppdrag att åka ut om det har kommit fem centimeter snö eller mer alternativt efter samtal från oss. De försöker i den mån de kan anpassa sina tider så att de stör våra hyresgäster så lite som möjligt med plogning, skottning och sandning. Vädrets makter är svårt att styra över, men vi försöker såklart att vara så effektiva vi kan för att hålla en hög tillgänglighet på våra områden. Har du frågor kring snöröjningen kan du kontakta din fastighetsvärd eller områdesteamet.