Område Mantorp
Här kan du läsa om planerade underhåll och avbrott i just ditt område

Mantorp

Antal lägenheter

Hösten 2018

Byggstart

Pågående

Inflyttningsdatum

Lista på planerade underhåll
Ubbarp - byte av takfläktar

Takarbete på Ubbarp börjar vecka 49 och slutförs vecka 52. Byte av takpapp på garagetak samt takplåtar. Utförs av Hagmans tak.

Trädfällning vid lekplatsen på Travgränd 2.

Nyplantering av träd på samtliga områden i Mantorp för att skapa en bättre utemiljö. Sköts av NCC.