Område Mjölby norra
Här kan du läsa om planerade underhåll och avbrott på just ditt område.

Mjölby norra

Antal lägenheter

Hösten 2018

Byggstart

Pågående

Inflyttningsdatum

Lista på planerade underhåll
Tunet (ej Kungsvägen 81 a, b & c) - byte av kallvattenledningar. Håller på till och med mitten på december. Kan medföra stora störningar på vattenfunktionen.

Tunet (ej Kungsvägen 81 a, b & c) - lagning av betongskador på balkongskärmarna. Pågår nu av Teknikbyggarna och beräknas vara klart i februari 2019.

Vattensparprojekt på Prästgårdsliden 2,4,6 och 8. Vi går in i alla lägenheter och byter ut duschslangarna. Utförs under vecka 50-51 av entreprenör.

NCC fäller träd på Tunet.

Tunet får taggsystem vilket innebär taggar till entrédörrar och till tvättstugebokning.