Mjölby södra
Här kan du läsa om våra planerade underhåll och avbrott för just ditt område.

Område Mjölby södra

Antal lägenheter

Hösten 2018

Byggstart

Pågående

Inflyttningsdatum

Lista på planerade underhåll
Installation av inomhusgivare i våra lägenheter på Norra Strandvägen och Lagmansgatan 36.

Finnstugatan 17 - Injustering av värmesystemet. Kan påverka värmen i de tre lägenheter som finns i huset. Pågår under hösten 2018.

Stora Torget - byte av ventiler på kall-och varmvattnet.

Västra Lundby - byte av utrustning på värme och varmvatten.

Kapellgatan - byte av varmvattenvärmeväxlare.

Kungsvägen 52 - nytt ventilationsaggregat i ML's hudvård och centrumfrisören.

Järnvägsgatan 2 - obligatorisk ventilationskontroll genomförs på uppdrag av entreprenörer.

Östra Lundby - plantering av träd på de ytor där man tidigare i höstas tog bort flera.

NCC renoverar stenmurarna bakom Katarinas Gränd - start i slutet av 2018 och håller på till januari 2019.

Kommunen bygger om lekplatsen bakom Villa Vik (Stadsparken).

Området framför Stjärngatan 10 (där vårt nya områdeskontor flyttat in) kommer att göras om så att våra maskiner inte stoppar upp för boende i huset.