Fastighet

Fastighetschef, tf Distriktschef Mjölby Norra & Skänninge

Anders Loinder
Telefon: 0142-854 56
E-post: Anders Loinder

Anders Loinder

Distriktschef Mjölby Södra & Mantorp

Peter Gustavsson
Telefon: 0142-854 69
E-post: Peter Gustavsson

Peter Gustavsson

Teknisk chef

Erik Falkenäng
Telefon: 0142-854 67
E-post: Erik Falkenäng

Erik Falkenäng

Drifttekniker

Peder Hahne
Telefon: 0142-48 30 22
E-post: Peder Hahne

Peder Hahne

Chef fastighetsservice

Mattias Geewe
Telefon: 0142-48 30 25
E-post: Mattias Geewe

Snickare

Kjell-Åke Forsén

Rörmokare

Kjell Bergman

Elektriker

Peter Berg

Målare

Robin Söderström

Målare

Mikael Krohn