Direktbyte – byta lägenhet med annan person

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Bostadsbolaget, men det måste alltid godkännas av oss och uppfylla vår uthyrningspolicy.

För att vi ska godkänna ett direktbyte måste man också vara bosatt i nuvarande lägenhet och folkbokförd på adressen. Man måste också bosätta sig i den nya lägenheten. Om du lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan och bytet har blivit godkänt, kan hyresavtalet för lägenheten/lägenheterna sägas upp. Det är enbart bostaden som ingår i ett direktbyte, vilket innebär att exempelvis garage, parkeringsplats eller förråd inte följer med i själva bytet.

När direktbytet blivit godkänt skriver vi nya hyreskontrakt och gör en avflyttningsbesiktning. I samband med bytet nollställs dina köpoäng och du spärras under sex månader från att söka ny bostad hos oss.

Om du vill byta lägenhet direkt med en annan person kontaktar du vår bobutik så hjälper vi dig vidare.