Uthyrningspolicy

Poängsystem för turordning, för lägenheter
Den som registrerar sig som bostadssökande hos Bostadsbolaget får ett poäng per dag i vår kö. Detta gäller för alla sökande – både nuvarande hyresgäster och nya kunder. Kundanmälan kan göras från 17-års ålder för att börja samla köpoäng, men eget kontrakt kan inte tecknas förrän personen fyllt 18 år. Vi har två sätt att förmedla lägenheter, det ena kallar vi ”Direkt” och det andra ”Torget”. Erbjudande om lägenhetsvisning sker i båda fallen med automatik utan att särskild avstämning kring uthyrningskriterierna gjorts.

”Direkt”: Här är det först till kvarn som gäller. Den som anmäler sitt intresse och är först med att ringa och boka en visning är också först på lägenheten.
”Torget”: Här tar vi hänsyn till de som står i kö och därmed har köpoäng. Lägenheterna på Torget presenteras i fem dagar. Efter anmälningstidens slut kommer de fem personer som har flest poäng att erbjudas visning av lägenhet. Det är köpoängen som styr vilken plats man får på den specifika lägenheten. Det innebär alltså att den som har högst poäng är först och aktuell för lägenheten, förutsatt att personen uppfyller de riktlinjer vi har för vår uthyrning.

Undantag från poängsystemet kan göras i särskilda fall gällande nyinflyttande som fått arbete i kommunen eller av medicinska skäl.

För Trygghetsboende
Trygghetsboende vänder sig till den som fyllt 65 år, är skriven i Mjölby kommun och som av olika anledningar känner sig otrygg i sitt befintliga boende. Konceptet är utvecklat i samarbete med Mjölby kommun och syftar till ett självständigt och tryggt boende långt upp i åren. Lägenheterna har bra standard, extra god tillgänglighet och samtliga har tillgång till gemensamhetslokal. Kommunen bemannar med personal för trygghet och trivsel under dagtid och stimulerar till social samvaro och aktiviteter för den som vill. Den som är intresserad av Trygghetsboende kan göra en intresseanmälan i den särskilda kön till Trygghetsboende. Vi tilldelar trygghetsboende efter köpoäng, precis som vi gör med våra övriga lägenheter.

Riktlinjer för uthyrning

  • Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran med sin inkomst
  • Det får inte finnas någon hyresskuld eller andra betalningsanmärkningar som kan vara relevanta för förmågan att betala hyra
  • Goda referenser från tidigare boende ska visas på förfrågan
  • Hyresgäst ska ha fyllt 18 år för att teckna eget kontrakt
  • Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi
  • Hyresgästen ska ha gällande hemförsäkring

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, studielån, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd i minst sex månader framåt, eller av Mjölby kommun styrkt försörjningsstöd. Gällande hemförsäkring ska finnas när nycklarna hämtas. Även när man flyttar inom Bostadsbolaget ställs krav på att hyresbetalningar skötts och att det inte finns några anmärkningar för övrigt på hyresgästen.

Anmälan och förnyelse för bostadskön
Personuppgifter och önskemål kan registreras av kunden själv på Bostadsbolagets hemsida. I och med att kunden registrerar sig, godkänner han eller hon också att vi får lagra dessa personuppgifter i vårt fastighetssystem och göra en kreditkontroll av sökanden och eventuell medsökande. För att behålla platsen i bostadskön måste kunden själv uppdatera sin kundanmälan. Förnyelseansökan görs inom tolv månader för att kunna behålla och bygga vidare på köpoängen. När man skriver kontrakt på en lägenhet nollställs köpoängen och om man är intresserad av att återigen stå i vår kö så måste man på egen hand aktivera sin profil för att på nytt samla poäng i vår lägenhetskö.

Godkänd av styrelsen 2017-05-30.