Ändrade regler för parkering

Från och med 1 mars 2019 så ändrar Bostadsbolaget parkeringsföreskrifter för personbilar. Vi har på vissa platser i vårt bestånd haft 7-dygnsparkering, dessa ersätts nu med 24-timmarsparkering för boende och besökare.

Enligt lagstiftningen så gäller 24 timmarsregeln måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Bakgrunden till förändringen är att vi på ett snabbare sätt kan hantera och få bort bilar som inte är i trafik, s.k. skrotbilar och därmed få fler lediga parkeringsplatser.

Ni som är i behov av egen fordonsplats kan söka sådan via vår hemsida under menyraden ”sök ledigt”.