Angående branden på Prästgårdliden 10 A söndag 17 mars

Enligt Bostadsbolagets internutredning visar det sig att brandorsaken berodde på en olyckshändelse. Branden har inte uppkommit genom de fasta installerade eluttagen i lägenheten.

I nuläget saneras lägenheten för att sedan återställas så fort som möjligt. Vi räknar med att renoveringsarbetet kommer ta cirka fyra månader.

Bostadsbolaget vill rikta ett stort tack till lägenhetsinnehavaren, grannar, räddningstjänst och ambulans för en mycket bra räddningsinsats.