Återställning av utemiljön på Prästgårdsliden

Nu börjar arbetet med fjärrvärmeledningarna på Prästgårdsliden äntligen bli klart. Under sommaren har vi bytt ut ledningarna vilket bland annat har påverkat våra hyresgäster med uteplatser. Vid problem med fjärrvärme eller varmvatten har vi tidigare varit tvungna att stänga av ledningen för hela Prästgårdsliden och då har alla hyresgäster påverkats. I och med bytet av ledningarna kan vi nu istället stänga av värmen och varmvattnet för ett specifikt område. Att det här arbetet blev av just i sommar beror på att vi tvungna att stänga av värmen i berörda fastigheter under arbetats gång, något som inte hade varit bra att göra under årets kyligare månader. Det som kvarstår är att koppla igång alla centraler i husen vilket innebär att vattnet stängs av under ett par timmar. Alla berörda hyresgäster kommer få information om detta.

arbete på Prästgårdsliden