Direktbyte – byta lägenhet med annan person

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Bostadsbolaget, men det måste alltid godkännas av oss. Blankett för ansökan om direktbyte finns på vår hemsida och att hämta i vår bobutik. När du fyllt i blanketten lämnar du in den till oss i bobutiken. Kom ihåg att både du och den du ska byta med måste fylla i ansökan. För att kunna bevilja ett direktbyte så ska ansökan lämnas till bobutiken minst en månad före önskat bytesdatum.

Båda parter måste vara godkända enligt de grundkrav som Bostadsbolaget har. För att vi ska godkänna ett direktbyte måste man också vara bosatt i nuvarande lägenhet och folkbokförd på adressen. Man måste också bosätta sig i den nya lägenheten. Om du lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan och bytet har blivit godkänt, kan hyresavtalet för lägenheten/lägenheterna sägas upp. Det är enbart bostaden som ingår i ett direktbyte, vilket innebär att exempelvis garage, parkeringsplats eller förråd inte följer med i själva bytet.

När direktbytet blivit godkänt skriver vi nya hyreskontrakt och gör en avflyttningsbesiktning. I samband med bytet nollställs dina köpoäng och du spärras under sex månader från att söka ny bostad hos oss.

Blankett för direktbyte Har du frågor eller hellre vill hämta en blankett hos oss är du välkommen in till vår bobutik så hjälper vi dig.