Bostadsbolaget inför slutbesiktning

Från och med 1 september inför Bostadsbolaget slutbesiktning för de lägenheter som byter hyresgäst. En slutbesiktning innebär att vi gör en extra översyn av lägenheten när den är tömd, städad och när nycklarna har lämnats in till oss – allt för att lägenheten ska vara i så gott skick som möjligt inför nästa inflyttning. Att vi inför slutbesiktning innebär också att vi justerar in- och utflyttningstider för er som flyttar.

Du som ska lämna nycklar:

Du måste lämna tillbaka nycklarna till oss under morgonen. Senast kl. 10.00 ska nycklarna vara återlämnade, så att vi kan göra en slutbesiktning.

Du som ska hämta nycklar:

Vi har öppet för nyckelhämtning under eftermiddagen. Du är välkommen att hämta dina nycklar mellan kl. 14.00-16.00. Många av er som flyttar kommer vanligtvis kl. 14 och eftersom vi vill undvika köbildningar rekommenderar vi att ni som har möjlighet besöker oss senare under eftermiddagen. Om många personer kommer samtidigt kan det vara så att vi begränsar antalet personer i vår reception för att kunna hålla de avstånd som rekommenderas.

Ska du flytta tidigare?

Om det är så att du och den person som flyttar ut eller in har kommit överens om en annan dag för flytten än tisdagen den 1 september så önskar vi att ni meddelar oss detta. Vi vill kontrollera så att den som flyttar ut lämnar in alla nycklar och taggar som tillhör lägenheten och att personen som flyttar in får de nycklar och taggar som hör till lägenheten. För att detta ska gå rätt till önskar vi att ni bokar ett besök hos oss den dagen då ni planerar att er flytt ska ske. För att boka en tid kan ni mejla till info@mjolbybostad.se eller ringa på telefonnummer 0142-85450. Glöm inte att kontakta din fastighetsvärd för att boka in en slutbesiktning.

Övrig information till er som flyttar

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför valt att stänga vårt huvudkontor för oanmälda besökare. För att kunna hjälpa till med nyckelinlämning och nyckelhämtning kommer receptionen vara öppen tisdagen den 1 september kl. 7.30-16.00 för er som flyttar.

Tv-box?

Om du har en tv-box från Telia som du tidigare har hämtat ut hos oss ska denna lämnas in i samband med att du lämnar in dina nycklar. Det är viktigt att du kommer ihåg att lämna in din tv-box med tre kablar och fjärrkontroll till oss för att inte riskera att bli debiterad kostnaden för den.

Är du sjuk eller tillhör en riskgrupp?

Eftersom det är många som flyttar på en och samma dag önskar vi att du som är sjuk eller tillhör en riskgrupp stannar hemma. För att ändå kunna lämna in eller hämta ut nycklarna kan någon annan göra detta åt dig. Vi vill att du i förväg berättar för oss vem det är som kommer för att hämta ut nycklarna så att vi vet att vi lämnar ut nycklarna till rätt person. Du kan meddela oss detta genom att mejla till info@mjolbybostad.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0142-85450.

Har du frågor?

Om du har övriga frågor kring hur vi kan lösa nyckelinlämningen eller nyckelhämtningen kan du kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning för dig. Du kan mejla oss på info@mjolbybostad.se eller ringa oss på telefonnummer 0142-85450 så hjälper vi dig.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen!

bild på ett par som flyttar sin soffa