Bostadsbolagets nya hyror är klara!

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror fr.o.m. 1 januari 2020. Hyreshöjningen behövs bl a för att vi har ökade kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Förhandlingen med Hyresgästföreningen har skett i ett konstruktivt förhandlingsklimat.

Den första januari 2020 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 22 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar ett snitt på 2,1 procent och innebär en höjning med ca 125 kronor per månad för en normalstor lägenhet på 68 kvm.

För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 21 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar en höjning med ca 119 kronor per månad för en normalstor lägenhet på 68 kvm.

På Statsrådet (Skänningevägen 6 i Mjölby), som har presumtionshyra, sker en höjning med 7,3 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar en höjning med ca 24 kronor per månad för en lägenhet på 40 kvm.

Gällande Rosenkammaren (Kyrkogatan 15 i Mjölby), som också har presumtionshyra, sker en höjning med 14,7 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar en höjning med ca 83 kronor per månad för en normalstor lägenhet på 68 kvm.

Nybyggnationen på Kungshöga Trygghetsboende, där inflyttning skedde i oktober i år får oförändrade hyror.

Avseende Hövitsmannen så höjs hyrorna med 22 kronor per kvadratmeter och år enligt ovan men till detta kommer en kompensation för att övernattningslägenheten har inkluderats i gemensamhetslokalen. Hyressänkningen för detta blir 25 kr per månad och lägenhet med start den 1 februari 2020.

Hyrorna för garage, carport och P-plats med el lämnas oförändrade för 2020.

För lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 2,1 procent fr.o.m. årsskiftet.

Mjölby 2019-12-09
Jonas Haage
Ekonomichef
E-post: jonas.haage@mjolbybostad.se
Telnr: 0142-854 64

Två personer som skakar hand