Bostadsbolagets nya hyror klara!

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från och med 1 april 2021. Hyreshöjningen behövs främst för att vi har ett ökande underhållsbehov. Vi har även ökade kostnader för drift främst uppvärmning samt avskrivningar och fastighetsskatt. Förhandlingen med Hyresgästföreningen kunde inte avgöras på lokal nivå. Efter ett medlingsbud från centralt håll kunde dock vidare diskussioner föras lokalt och en överenskommelse nås.

Den 1 april 2021 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 1,8 %. Detta innebär en höjning med ca 106 kronor per månad för en lägenhet med en månadshyra på 5 916 kr.

För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 1,7 %. Detta motsvarar en höjning med ca 86 kronor per månad för en snittlägenhet med en månadshyra på 5 037 kr per månad.

På Statsrådet och Kungshöga Trygghetsboende, som har presumtionshyra, sker en höjning med 0,6 % per år.

Gällande Rosenkammaren, som också har presumtionshyra, sker en höjning med 1,2 % per år.

Nybyggnationen på Vifolka Trygghetsboende, där inflyttning skedde i december föregående år sker ingen förändring av hyran.

För lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 1,8 % från och med 1 april.

Hyrorna för garage, parkeringsplatser och förråd kommer att förändras. Detta görs för att skapa en mer rättvis prisbild. Denna förändring är inte riktigt färdigförhandlad. Vi återkommer så snart vi kan med mer information kring detta.

Mjölby 2021-02-10
Jonas Haage
Ekonomichef
E-post: jonas.haage@mjolbybostad.se
Tel: 0142-854 64

Två personer som tar i hand