Byte av vattenledningar Skattegårdsgatan

Under våren kommer Mjölby kommun byta vattenledningarna vid Skattegårdsgatan.
Bland annat innebär detta att cykelvägen närmast Svartån kommer att vara avstängd. Berörda hyresgäster kommer få info i trapphusen. Har du frågor gällande detta? Kontakta Per Johansson, 0142-85762, som är ansvarig projektledare på Mjölby kommun