Extraöppet i receptionen mån 3/12

Måndagen den 3 december har receptionen öppet extra i samband med månadsskiftet. Våra öppettider under dagen är 7.30-17-00 med öppet även under lunchen. Vi hoppas att vi på det här sättet kan underlätta för alla som ska hämta och lämna in nycklar.

Vi kommer fortsätta att ha öppet extra även kommande månadsskiften vilka är våra stora in- och utflyttningsdagar.