Fortfarande lönsamt att bo kvar länge

Bostadsbolaget genomför nu förändringar i kvarboenderabatten. Från och med i år får alla som bott minst 15 år i samma lägenhet 15 procent rabatt på grundhyran för december. Tidigare har man kunnat få rabatten genom en stigande procentsats från och med fem år i samma lägenhet.

Varför genomförs den här förändringen?

I våra hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen varje år kommer vi fram till en hyreshöjning för nästkommande år. Tidigare har nästan 25 procent av den här höjningen betalats tillbaka i form av kvarboenderabatt. Det tycker vi inte är rimligt med tanke på vårt stora behov av fastighetsunderhåll.

Det lönar sig ändå att bo kvar i samma lägenhet länge eftersom rabatten inte helt tas bort. Vi vill ge våra trogna hyresgäster något tillbaka och utöver kvarboenderabatten erbjuder vi även lägenhetsrenoveringar med jämna mellanrum, alltså HLU – hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Vi erbjuder även våra hyresgäster att tillgodoräkna sig köpoäng från och med sitt inflyttningsdatum, så att det blir lättare att byta lägenhet och anpassa sitt boende hos oss under livets olika skeden.

Har du frågor om kvarboenderabatten?

Om du undrar något om hur rabatten fungerar kan du vända dig till vår ekonomiavdelning. Du kan mejla till ekonomi@mjolbybostad.se eller ringa 0142-85450 och välja knappvalet för ekonomi så hjälper de dig med svar på dina frågor och funderingar.