Grävningsarbete på Prästgårdsliden

Just nu grävs det mycket på Prästgårdsliden och det beror på att vi måste gräva ner nya anslutningar för fjärrvärmen. Under arbetets gång kommer uteplatserna tas bort – dessa ska givetvis återställas när arbetet är klart. Arbetet kommer pågå under hela juni månad. Berörda hyresgäster har fått information om detta. För mer information kontakta Områdesteamet på telefon 0142-677770.

lastbil på prästgårdsliden