Hyresförhandling

Diskussioner har inletts med Hyresgästföreningen om att höja hyrorna from 1 januari 2019. Våra kostnader ökar och det skulle vi behöva få täckning för genom att justera hyrorna. Vi återkommer med mer information när hyresförhandlingen är klar, vilket beräknas bli i början av december.