Hyresförhandlingarna har inletts

Nu är årets hyresförhandlingar igång. Vi hoppas på att processen är klar under december och de nya hyrorna kommer att gälla från januari 2020.

Vi, i likhet med andra allmännyttiga bostadsföretag, har ett regelverk att följa när det gäller hyressättningen. Varje år förhandlar vi hyrorna med Hyresgästföreningen. Processen inleds med att vi kallar till förhandling, vilket nu också har startats. Bostadsbolaget yrkar på en hyreshöjning på 3,5 % med anledning av ökade kostnader samt utveckling av digitaliseringsmöjligheter. Till grund för hyreshöjningen vi föreslår finns bland annat förändringar i taxor för fjärrvärme och el, men även vad vi bedömer att kommande underhållsåtgärder av våra fastigheter kommer att kosta.

När diskussionerna leder till att vi nått en nivå som Bostadsbolaget accepterar och Hyresgästföreningen godtar är förhandlingen klar och då kan vi också officiellt gå ut med hyresnivån för 2020. Detta är något vi kommer informera alla våra hyresgäster om och som du då kan läsa mer om här på hemsidan.

Hyresförhandlingen påverkar inte bara de som redan bor hos oss utan även blivande hyresgäster. Du som skriver ett kontrakt med oss med inflyttning under 2020 kommer alltså att skriva under ett hyresavtal med hyran enligt 2019 års nivå. Detta innebär alltså att hyran kan komma att ändras och att det står ett annat belopp på dina kommande hyresavier.

Två personer som skakar hand