Kvarboenderabatt

Bostadsbolaget vill gärna belöna kvarboende hyresgäster. Det gör vi genom att du, när du har bott i din lägenhet i fem år, får en rabatt på din hyra som läggs in som ett hyresavdrag för december månad.

Rabatten ökar vart femte år fram till att man har bott tjugofem år i samma lägenhet