Mitt P-liden

– tillsammans skapar vi vårt Prästgårdsliden

Bakgrund

Vi har under den senaste tiden fått till oss att våra hyresgäster på Prästgårdsliden upplever sitt område som bortglömt och otryggt. Det slängs skräp hur som helst och man upplever att området inte är så som det var tidigare. Vi har försökt med nya rutiner kring bland annat våra återvinningsrum och arbetat hårt för att få till det där lilla extra som gör att man trivs i sitt område. Vi tror på att skapa arenor där olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. Det är genom dessa möten som vi kan utveckla och öka förståelsen för varandra. Vi har därför startat ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen – mitt p-liden – vars syfte är att öka förståelsen och utveckla boendet till ett trivsammare boende utifrån en problembeskrivning.

Projektledare Eva

Projektledare för mitt p-liden är Eva Arud som i sin tjänst hos Hyresgästföreningen kommer att arbeta tillsammans med oss i Bostadsbolaget. Eva har tidigare arbetat med liknande projekt tillsammans med Platen i Motala och tycker dessa typer av integrationsfrågor är jätteviktiga.  – Vi behöver få hyresgästerna att bli mer delaktiga i hur deras bostadsområde ser ut och kan utvecklas till att bli säger Eva och fortsätter, – Prästgårdsliden är ett bostadsområde som har alla förutsättningar att vara ett mycket vackert och trivsamt område där barn, ungdomar, vuxna och pensionärer ska kunna växa upp och leva i en trivsam trygg miljö.

Så här kommer projektet att påbörjas

Vår idé för en ökad integration bygger på att vi vill öka tryggheten för de boende och stärka relationen till oss på Bostadsbolaget. Vi önskar uppnå ett bostadsområde där man känner en stolthet i att bo och ta hand om. Syftet med projektet är att hyresgästerna kan känna att de har möjlighet att påverka sitt bostadsområde. Inledningsvis kommer Eva genomföra en kartläggning av Prästgårdsliden för att samla in fakta som är av betydelse för projektet.  Hur många äldre, barnfamiljer och ensamstående bor i området? Vilka olika språk talas?

Genom samverkan med andra organisationer kommer vi arbeta uppsökande för att utveckla och skapa aktiviteter där hyresgäster i alla åldrar kan mötas och bygga relationer med andra och varandra. Vi kommer bland annat samverka med Mjölby kommun, Hyresgästföreningen, ABF, Studiefrämjandet och planerar att finnas i Hyresgästföreningens lokal på Prästgårdsliden 10. Så snart vi har fått lättare restriktioner kring folksamlingar under corona kommer vi bjuda in och starta upp fullt ut.

 

Uppdatering september 2021

Det är med glädje vi nu kan presentera några av de aktiviteter som kommer ske den närmsta tiden:

  • Varje tisdag (med start 31/8) klockan 10:00-12:00 så kommer några av våra ambassadörer hjälpa andra boende i området med översättning av svenska dokument till arabiska, somaliska och engelska. De kommer även hjälpa till med översättning av vår kundenkät.
  • Tillsammans med Kulturskolan så kommer vi erbjuda barn och ungdomar att varje torsdag (med start 2/9) vara med i olika kurser. Klockan 14:30– 16:00 kan man spela klarinett, 16:00-18:00 skapa ett konstverk och 17:00–18:30 spela teater. Vi har också samarbete med ”mobila fritids” som kommer att vara där med fritidsledare klockan 14:00-17:00.
  • Från och med fredag 3/9 och framöver finns Eva på plats klockan 10:00-12:00 för våra äldre hyresgäster där man genomför olika aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Alla aktiviteter utgår från vår gemensamhetslokal vid Prästgårdsliden 10 B.
  • Framtida aktiviteter som Eva håller på och planerar för är arbetssökarträffar tillsammans med Arbetsförmedlingen och projektet älskade barn tillsammans med ABF.

Hjälp oss

Tack alla ni som svarat på vår enkät! Eva går igenom alla svar och återkopplar till er under arbetets gång.

Har du förslag på sånt du tycker att vi borde satsa på eller vill du vara med i det här projektet? Tveka inte! Vi behöver din hjälp. Kontakta Eva genom att mejla till eva.arud@hyresgastforeningen.se

vy över prästgårdsliden
Eva Arud, projektledare för mitt-pliden