Flytta från Mjölby Norra?

Har det blivit dags för dig att flytta till större eller mindre? Ska du bli sambo eller är det dags att gå vidare mot nya äventyr?

Flyttar du från Bostadsbolaget har du tre månaders uppsägningstid. Vi räknar tre hela kalendermånader, det spelar alltså ingen roll när i månaden du säger upp ditt avtal, nästkommande månad blir första uppsägningsmånaden och så vidare. Ska du flytta till en ny lägenhet inom Bostadsbolaget har du två månades uppsägningstid. Vi har även två månaders uppsägningstid för dig som ska flytta in på ett serviceboende. Vid uppsägning av dödsbo har man rätt till en månads uppsägningstid. I menyn kan du läsa mer om nyckelinlämning och vad som sker på avflyttningsdagen i just ditt område.

Två kvinnor som skrattar och kollar på en laptop

Uppsägning

Vill du säga upp din lägenhet måste du göra det skriftligen eller elektroniskt med hjälp av ditt bankid. Så snart vi har tagit emot din uppsägning blir du kontaktad av bobutiken för att boka in en tid för besiktning av lägenheten. Vi vill göra en besiktning inom en vecka efter vi har fått din uppsägning. Vi tar även uppgifter på hur visning av din uppsagda lägenhet ska gå till. Som avflyttande hyresgäst har du ett ansvar för att vara behjälplig med visningen av din lägenhet och vanligtvis är det du själv som visar den för de intressenter som sökt och har tillräckligt med poäng för att få erbjudande på lägenheten.

Uppsägning av dödsbo

När en hyresgäst dör måste lägenheten sägas upp av närmast anhörig eller kontaktperson. Den här proceduren kallas uppsägning av dödsbo. Vid en sådan uppsägning kräver vi ett dödsfallsintyg där dödsbodelägarna finns registrerade. Intygen kan beställas från Skatteverket.

Säger dödsboet upp lägenheten inom en månad efter att hyresgästen har avlidet har man rätt till en månads uppsägningstid (hel kalendermånad). Observera att vi behandlar alla uppsägningar löpande och lägger ut dessa som lediga objekt på vår hemsida. Det kan innebära att det efter en till två veckor kan bli aktuellt med visning av lägenheten för nya hyresgäster. Är man inte beredd på att göra detta kan vi givetvis förlänga uppsägningstiden.

Besiktning

I samband med att du säger upp din lägenhet bokar vi in en tid för besiktning som kommer genomföras inom en vecka. Det är bra om du som hyresgäst medverkar vid besiktningen. Fastighetsvärden kommer då att gå igenom lägenhetens skick och eventuella skador och jämföra dessa med föregående besiktningsprotokoll. Upptäcks något som anses som onormalt slitage kan du som hyresgäst bli debiterad för detta.

Visning av lägenheten

Efter det att din lägenhet har blivit besiktad lägger vi ut den på vår hemsida och alla som vill och står i vår kö kan göra en intresseanmälan på den. Efter fem till sju dagar får de fem sökande med högst köpoäng erbjudande om att gå och titta på din lägenhet. Om inget annat bestäms ger vi då ut ditt till telefonnummer till fem personer. De tar kontakt med dig och ni bokar tillsammans in en tid för visning av lägenheten. Du bestämmer själv om du vill visa alla fem på en och samma gång eller om du håller visning med en i taget.

Om vi inte skriver kontrakt med någon av dessa fem personer, kommer vi skicka ut visningsinformation till de nästkommande fem som gjort intresseanmälan. I samband med detta kontaktar vi även dig som bor i lägenheten och meddelar att det blir en ny visningsperiod.

Vad händer på avflyttningsdagen?

Innan du lämnar in dina nycklar ska lägenheten vara tömd och städad. Kom ihåg att även tömma vinds- eller källarförråd som tillhör lägenheten. Senast klockan 10.00 på avflyttningsdagen ska du lämna tillbaka dina lägenhetsnycklar, eventuella tvättlås, tvättlåsnycklar och taggar. Saknas något debiteras du kostnaden för ett cylinderbyte. Nycklarna lämnas på vårt områdeskontor med adress Prästgårdsliden 12 i Mjölby. Skulle din avflyttningsdag inträffa på en helg eller röd dag är du istället välkommen att lämna dina nycklar nästkommande vardag samma tid. Om du fått en tv-box av oss ska denna också lämnas in när du lämnar in dina nycklar. Det är viktigt att du kommer ihåg att lämna tv-boxen tillsammans med tre kablar och fjärrkontroll för att inte bli debiterad kostnaden.

Vill du lämna in nycklarna tidigare går det bra men då måste du boka en tid tillsammans med oss för själva återlämningen. Du mejlar till infonorra@mjolbybostad.se för att boka en tid. Vi lämnar INTE ut några nycklar tidigare till nästa hyresgäst utan ditt medgivande. Om du är ok med att vi lämnar ut nycklarna en eller ett par dagar tidigare till den nya hyresgästen, vill vi att du skriver på en fullmakt i samband med nyckelinlämningen. Fullmakten finns i vår reception eller hos din fastighetsvärd och den ger oss rätt att lämna över nycklarna till den nya hyresgästen tidigare än enligt avtalet.

Blankett för fullmakt vid tidigare inflyttning hittar du här.

När du har återlämnat dina nycklar till oss gör vi en slutbesiktning av lägenheten där vi bland annat kollar så att städningen är godkänd. Vill du vara med under slutbesiktningen mejlar du oss på infonorra@mjolbybostad.se och bokar en tid.

Hur gör jag med min TV-box från Telia?

Boxen från Telia (inklusive fjärrkontrollen och de tre tillhörande sladdarna) ska du lämna in till din fastighetsvärd samtidigt som du lämnar in dina lägenhetsnycklar på avflyttningsdagen. Tänk på att först avinstallera dina koder i tv-boxen. Detta gör du genom att klicka på menyknappen på fjärrkontrollen, gå in på “inställningar”, “systeminställningar” och “ta bort användarkoder”. När du har gjort detta är dina personliga inställningar borta och boxen är redo att användas av nästa hyresgäst.