Flytta från Mjölby Södra?

Har det blivit dags för dig att flytta till större eller mindre? Ska du bli sambo eller är det dags att gå vidare mot nya äventyr?

Flyttar du från Bostadsbolaget har du tre månaders uppsägningstid. Vi räknar tre hela kalendermånader, det spelar alltså ingen roll när i månaden du säger upp ditt avtal, nästkommande månad blir första uppsägningsmånaden och så vidare. Ska du flytta till en ny lägenhet inom Bostadsbolaget har du två månades uppsägningstid. Vi har även två månaders uppsägningstid för dig som ska flytta in på ett serviceboende. Vid uppsägning av dödsbo har man rätt till en månads uppsägningstid.

ett äldre par som tittar på varandra och ler

Vad händer på avflyttningsdagen?

Det är viktigt att du lämnar tillbaka nycklarna till oss under morgonen. Senast kl. 10.00 ska nycklarna vara återlämnade, så att vi kan göra en slutbesiktning. Vi tar emot nycklarna på områdeskontoret på Stjärngatan 10 B i Mjölby. Det är viktigt att du kommer ihåg att lämna in din tv-box med tre kablar och fjärrkontroll till oss för att inte bli debiterad kostnaden för den. Du som säger upp din lägenhet har fram till klockan 10.00 på avflyttningsdagen för att lämna in dina lägenhetsnycklar. Vill du lämna in nycklarna tidigare går det bra, vi lämnar INTE ut några nycklar tidigare till nästa hyresgäst utan ditt medgivande.

Skulle du ändå tycka det är ok för nästa hyresgäst att hämta ut nycklarna en eller ett par dagar tidigare, vill vi att du skriver på en fullmakt i samband med nyckelinlämningen. Fullmakten finns i receptionen och den ger oss rätt att lämna över nycklarna till den nya hyresgästen tidigare än enligt avtalet.

Blankett för fullmakt vid tidigare inflyttning hittar du här.

Observera att vi även vill få in eventuella tvättlås, tvättlåsnycklar och taggar. Får vi inte in alla nycklar debiteras du för ett cylinderbyte. Innan du lämnat in nycklarna ska lägenheten vara tömd och städad. Kom ihåg att även tömma vinds- eller källarförråd som tillhör lägenheten.