Vanliga frågor & svar

Finns det ett maxantal boende personer per lägenhet?

Det hårda trycket på lägenheter i Mjölby bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.
Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är en fast regel, men undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.
Boende per lägenhet (antal personer avser vuxna och barn):
1 rum och kök, max tre personer
2 rum och kök, max fyra personer
3 rum och kök, max sex personer
4 rum och kök, max åtta personer
5 rum och kök, max tio personer

faq på tangentbord

Hur och var kan jag parkera min bil?

På nästan alla våra bostadsområden gäller 24 timmars parkering (se undantag nedan).

På Kungsvägen 81 i Mjölby samt Rosenlund och Vallen i Skänninge  finns det möjlighet att köpa tillstånd för områdesparkering (man ställer sin bil på ledig plats). Under hösten/vintern 2020 kommer det finnas möjlighet på fler platser runt om i vårt bestånd.

Villkoren för att få hyra parkeringsplats är att personbilen skall vara i trafik d.v.s. skattad och besiktad samt att man ska ha ett gällande hyresavtal för lägenhet hos Bostadsbolaget i Mjölby, i anslutning till parkeringsområdet (man skall bo på bostadsområdet). Max två parkeringstillstånd får tecknas per hyresavtal/hushåll.

Kostnaden för att hyra en parkeringsplats är 100 kr/månad och köp sker via hemsidan parkera.se/bostadsbolaget/mjolby. Man köper tillstånd för 30 dagar med möjlighet till automatisk förlängning. Det säljs inte fler tillstånd än det finns parkeringsplatser. Först till kvarn principen gäller.
Klicka här för att se instruktioner om hur du löser ditt P-tillstånd. För hjälp med att beställa parkeringstillstånd så ring kundtjänst på Securitas, telefonnummer 010-470 10 30.

Finns det elladdningstolpar någonstans?

I dagsläget har vi en laddningsstolpe (där två bilar kan ladda samtidigt) på plats på parkeringen utanför vårt hus på Kyrkogatan 15 (bredvid ICA).
Det kostar 4.70 kr/kwh + parkeringsavgift 3 kr/timme. Du som är hyresgäst hos oss får två kronor rabatt/kwh (dvs betala 2,70 kr/kwh) om du köper en speciell tagg i receptionen (kommer finnas inom kort – håll utkik på hemsidan). Klicka här för att läsa mer om hur du laddar.

Vad får jag göra i mitt garage?

Garage är endast till för förvaring av motorfordon med tillhörande utrustning, till exempel däck och hyllor med tillbehör. Reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans plats eller på utrymme som ägs av Bostadsbolaget är inte tillåtna. Även arbeten som medför risk för brand, miljöskador eller annan skada på fastigheten är inte heller tillåtet. Detta innebär att svetsning, slipning, målning, oljebyten, tvätt mm inte får förekomma i garagen. Brandfarliga vätskor får inte heller förvaras i garagen.

Jag har tappat bort min nyckel, vad gör jag?

Om du har tappat bort en nyckel så gör vi ett låsbyte antingen direkt eller den dagen du flyttar. Väljer du att avvakta med låsbytet men ändå saknar din borttappade nyckeln kan du under tiden beställa en ny, men cylinderbytet kommer ändå att genomföras vid avflyttning.
Exempel på kostnad:
Cylinderbyte med tre nycklar: 2000 kr (Ytterligare 1600 kr per extra cylinder)
Cylinderbyte garage: 2000 kr
Tvättlås: 500 kr
Tagg: 150 kr
Nyckel till postbox: 500 kr
Låsöppning: 800 kr (oavsett tidpunkt)
Extranyckel: 250 kr

Får jag själv måla eller tapetsera i lägenheten?

Du får måla eller tapetsera själv i din lägenhet, utan inblandning av Bostadsbolaget. Tänk bara på att det ska vara fackmannamässigt gjort och att du väljer färg-och materialval som kan anses normala. Annars kan du bli återställnings- eller betalningsskyldig när du flyttar ut. Kontakta gärna ditt områdesteam om du känner dig osäker.

Vad är tillval?

Tillval är en standardhöjande åtgärd när du vill extrautrusta din lägenhet. Du kan exempelvis välja ny hällspis med varmluftsfunktion, extra frys, diskmaskin, tvättpelare, duschkabin med mera. Avgiften läggs på hyran och ingår sedan i din grundhyra. Vi ser helst att man gör sina tillval i samband med inflyttning eller i oktober månad. Är du intresserad av att välja tillval till din lägenhet kontaktar du ditt områdesteam. Klicka här för att se vilka olika tillval vi erbjuder.

Vett & etikett gällande vatten

Kan du själv installera en diskmaskin på ett fackmannamässigt sätt får du göra det, men vi uppmanar att du är extra försiktig med installationer som rör vatten! Se det som vattenvett så undviker du vattenskador som du kan bli ansvarig för. Bänkdiskmaskin godkänns inte.

Duschslang får inte monteras på kranar och heller inte användas någon annanstans än just i den avsedda duschhörnan. Väggar och golv tar skada av vattenmängden.

Önskar du ha en diskmaskin eller tvättmaskin ber vi dig kontakta ditt områdesteam.

Hur varmt ska det vara i lägenheten?

Våra lägenheter ska hålla en temperatur på ca 20 grader

Vad kan jag själv göra för att få varmare?

Det finns vissa saker som du som hyresgäst kan göra för att behålla värmen i din bostad. Till exempel är det viktigt att tänka på att inte placera större möbler framför elementen då dessa hindrar värmen från att sprida sig i rummet. En annan sak att tänka på är att inte vädra för långa stunder, det är bättre att vädra intensivt under en kortare tid. Är tätningslisterna i fönstren dåliga så kontakta vår felanmälan så hjälper de dig.

Får jag montera parabol?

Du behöver vårt tillstånd för att sätta upp till exempel skyltar och parabolantenn. I vissa fall krävs även tillstånd och bygglov från utomstående myndigheter. Montering av parabol ska alltid ske innanför balkongräcket och måste godkännas av ditt områdesteam. Felmontering innebär risk för annans säkerhet, vid ett eventuellt brott i infästningen riskerar denna svåra skador på person likväl som på fastighet. De skador på fastigheten som uppkommer vid installationen, t.ex hål i balkongräcke eller i husväggen, kommer att debiteras vid utflytt. Vill vill passa på att upplysa om att det går utmärkt att komplettera sitt utbud via tv-leverantören alternativt sin fiberleverantör.

Måste jag sköta min uteplats?

Bor du i en lägenhet som har uteplats är du skyldig att sköta denna. Detta innebär att du ska klippa gräs, rensa ogräs i rabatter och runt plattor och även klippa häcken om det finns någon.

Får jag ha blommor på balkongen?

Självklart, men balkonglådan får inte hänga på utsidan av räcket då den kan ramla ned och skada människor eller egendom.

Får jag grilla på min balkong/uteplats?

Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkong och uteplats med anledning av den höga brandrisken. Kol- och gasolgrill får bara användas på allmän plats minst 6m från hus eller liknande. Tänk även på röken så att den inte stör din omgivning. Elgrill får användas på balkong och uteplats men tänk på matoset så att du inte stör dina grannar.

Balkonger & uteplatser

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats. Många har sina balkonger vackert utsmyckade året om och balkongen fungerar som härliga extrarum på sommaren. Några saker är dock viktigt att tänka på när du använder dem:
• Piska inte mattor på balkongen eftersom det dammar mycket. Fråga din fastighetsvärd efter närmaste piskställning istället.
• Mata inte fåglar på balkongen. Fågelbajs är inte trevligt och spilld mat kan locka till sig råttor och möss.
• Skötseln av din egen balkong, loftgång, uteplats och altan ansvarar du som hyresgäst för, exempelvis skotta snö, klippa gräs och häckar.
• Pool och studsmatta får inte sättas upp, varken på allmänna ytor, din gräsmatta eller uteplats. Som markägare kan vi bli ansvariga om en olycka sker.

Vad händer om jag får en vattenskada i lägenheten?

En olycka kan hända så lätt men ställer ofta till det ordentligt för den som drabbats. Misstänker du att det läcker vatten någonstans i din lägenhet måste du snabbt felanmäla detta. Då kommer våra fastighetsskötare för att fastställa eventuella skador samt se till så att våra entreprenörer kan ta tag i arbetet så snabbt som möjligt.

Tips & Info till dig som har drabbats av en vattenskada

• Uppskattad torktid för en normalstor vattenskada är cirka fyra till sex veckor.
• I allra flesta fall kan du bo kvar i din lägenhet under torkningstiden. Finns det ett behov av evakuering får du själv kontakta ditt försäkringsbolag.
• Det är din fastighetsvärd som har det yttersta ansvaret för dig och din lägenhet. Ta gärna kontakt med ditt områdesteam för att få information om möjlighet till användning av dusch och eventuellt toalett någon annanstans i huset eller området.
• Vid vattenskador där ytskikt i badrum måste bytas eller köksstommar rivas kommer ett nytt badrum respektive kök byggas upp. Det innebär att det blir en standardhöjning och därmed en hyreshöjning enligt en hyresförhandling med Hyresgästföreningen. Du som hyresgäst måste godkänna renoveringen innan arbetet kan påbörjas genom att skriva under ett hyresgästmedgivande.
• Tillvalsmöjligheter i samband med renovering av badrum eller kök sker enligt blanketten ”Ansökan om tillval till min lägenhet” som finns på vår hemsida.
• Ersättning för att man inte kunnat använda delar av kök eller badrum samt kostnad för el på grund av avfuktning utbetalas efter åtgärdad skada. Kontakta Peter Gustavsson på Huvudkontoret för frågor angående ersättning.
• Entreprenören ansvarar för själva projektet. Har du frågor som handlar om arbetet kring renoveringen (tidplan etcetera.) kontaktar du dem.

Får jag röka i min lägenhet?

Det är inte förbjudet att röka i sin lägenhet men vi rekommenderar att man inte gör det. Tänk på att inte kasta några fimpar från din balkong, aska i askkopp och täck över så att det inte blåser iväg till grannens balkong eller uteplats. Glödande aska och fimpar är en stor brandfara! Röken får heller inte störa dina grannar.I allmänna utrymmen så som trapphus, hissar, tvättstugor med mera är det förbjudet att röka. Om du har rökt i din lägenhet kan du bli ersättningsskyldig den dagen du flyttar.

Jag blir störd av min granne, vad ska jag göra?

Det är alltid bra om man i första hand kan prata med sin granne själv och förklara att man blir störd. Om du inte vill det eller redan har gjort det utan förbättring kontaktar du Peter Gustavsson, boende- & utvecklingsansvarig, så får du hjälp. Peter når du på telefonnummer 0142-85469. Förekommer det störning efter kl 22.00 kan du kontakta vår störningsjour på tel 0142-162 80.

Det är också viktigt att du som kontraktsinnehavare är medveten om att du ansvarar för både dina familjemedlemmar och dina gäster i bostaden, i trapphuset och ute på gården. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till sin lägenhet. Mer om störningar kan du läsa i § 25 i Hyreslagen. Kostnader gällande utryckning av störningsjour kan debiteras den störande hyresgästen.

Ska det finnas brandvarnare i lägenheten?

Alla våra lägenheter ska ha fungerande brandvarnare. Det är viktigt att du som hyresgäst kontrollerar dessa med jämna mellanrum. Saknas det brandvarnare eller om den inte fungerar så kontakta fastighetsskötaren så får du en ny.

Det snöar, när kommer ni och skottar?

Bostadsbolaget har alltid snöjour oavsett dag eller tidpunkt och vi följer snörapporteringen noga. Vi har entreprenörer som hjälper oss med snöröjning och de har i uppdrag att åka ut om det har kommit fem centimeter snö eller mer alternativt efter samtal från oss. De försöker i den mån de kan anpassa sina tider så att de stör våra hyresgäster så lite som möjligt med plogning, skottning och sandning. Vädrets makter är svårt att styra över, men vi försöker såklart att vara så effektiva vi kan för att hålla en hög tillgänglighet på våra områden. Har du frågor kring snöröjningen kan du kontakta din fastighetsvärd eller områdesteamet.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Ja, det är tillåtet att hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand i upp till sex månader om man har en giltig anledning och med det syftar vi på till exempel studier eller jobb på annan ort. Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand så måste man minst en månad innan tänkt uthyrningsstart lämna in en ansökan till Bostadsbolaget. Ansökan finns hos bobutiken eller att ladda under “hyresgäst”. På blanketten fyller man också i vem som är tänkt som andrahandshyresgäst.

Vid en andrahandsuthyrning är det alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för allt som händer i lägenheten och alla kostnader för lägenheten under uthyrningstiden. Andrahandshyresgästen måste teckna en egen hemförsäkring men får inte hämta ut nycklar eller göra beställningar avseende lägenheten. Andrahandshyresgästen har heller inte rätt att behålla lägenheten om förstahandshyresgästen inte vill flytta tillbaka till lägenheten. Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand utan att Bostadsbolaget har godkänt det så riskerar man att förlora sin lägenhet eftersom det då finns skäl för uppsägning.

Borra i väggar – är det ok?

Som nyinflyttad har du förstås saker du vill sätta eller hänga på väggarna, eller kanske vill du rent av måla om? Det går bra, men det finns några mycket viktiga saker att tänka på för att slippa tråkiga fakturor efteråt.

En av de vanligaste anledningarna till att hyresgäster måste återställa sin lägenhet vid avflyttning är att man inte tänkt sig för innan man borrat hål i väggarna. Om det blir för många eller för grova plugghål räknas det som skada och du riskerar att få betala kostnaden för att återställa väggen. Vägghängd TV är därför inte något vi rekommenderar.

Tänk också på att inte själv borra i badrum, framför allt inte i kakel! Om du vill borra i badrummet, kontakta din fastighetsvärd. För att undvika dyra vattenskador, som du själv får bekosta, ska du aldrig borra i våtzonen där du duschar eller badar.

Är det ok att ha husdjur?

Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem. Vissa är dock allergiska mot djur, andra är rädda för dem. Därför ber vi dig som är djurägare att visa hänsyn och inte släppa dina husdjur utan tillsyn. De ska alltid vara kopplade i våra bostadsområden (för hundar och katter gäller dessutom lagen om tillsyn). Se till att djuren aldrig förorenar på området, i synnerhet inte i närheten av lekplatser.

Du måste också ha god uppsikt över ditt husdjur inne lägenheten så att den inte stör grannar eller gör skada på annat sätt. Klösmärken på golv och väggar räknas till exempel inte som normalt slitage.