Hyreshöjning 2021
-Nu startar vi de årliga förhandlingarna av hyran.

För Bostadsbolaget är det viktigt att våra fastigheter är attraktiva och att våra hyresgäster trivs hos oss. Den största delen av våra fastigheter byggdes under 1960–1970-talen vilket innebär att de börjar bli gamla. Under årens lopp slits det på vattenledningar och rör vilket kan ställa till med stora problem för den hyresgäst som blir drabbad av det. En vattenskada för att ett rör har spruckit har en återställningstid på cirka sex veckor och påverkar givetvis den som blir drabbad. Vi har idag vattenskador för cirka fem miljoner kronor om året – pengar som vi hellre skulle vilja använda till förebyggande underhåll, till exempel genom att byta vattenledningar i våra äldre hus – vilket under de senaste två åren har varit ett stort renoveringsprojekt på Västra Lundby i Mjölby.

Största delen i vår hyreshöjning går till ökade driftkostnader varje år, det vill säga skatter, löner, övriga taxor och köpta tjänster där priset stiger. För att underhålla våra fastigheter och kunna arbeta mer förebyggande behöver vi mer pengar. Jämfört med andra allmännyttiga* bostadsbolag arbetar vi effektivt, men i dagsläget räcker inte det. Bostadsbolaget i Mjölby har inte bara har ett äldre bestånd än många andra bostadsbolag i allmännyttan, vi har dessutom lägre hyror. Alla hyror sammantaget under ett år innebär att vi ligger cirka 20 miljoner lägre än jämförbara bostadsbolag. Vi vill att våra hyreshöjningar ska vara måttliga och det innebär att vi måste höja hyran något varje år.

Vi har inlett förhandlingar med Hyresgästföreningen och arbetar för att bli klara inom tre månader.

Mjölby den 25 november 2020
Torbjörn Olsson, VD

*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. (sverigesallmannytta.se)

bro över svartån

Bostadsbolagets nya hyror är klara – 2020

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror fr.o.m. 1 januari 2020. Hyreshöjningen behövs bl a för att vi har ökade kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Förhandlingen med Hyresgästföreningen har skett i ett konstruktivt förhandlingsklimat.

Den första januari 2020 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 22 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar ett snitt på 2,1 procent och innebär en höjning med ca 125 kronor per månad för en normalstor lägenhet på 68 kvm.

För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 21 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar en höjning med ca 119 kronor per månad för en normalstor lägenhet på 68 kvm.

På Statsrådet (Skänningevägen 6 i Mjölby), som har presumtionshyra, sker en höjning med 7,3 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar en höjning med ca 24 kronor per månad för en lägenhet på 40 kvm.

Gällande Rosenkammaren (Kyrkogatan 15 i Mjölby), som också har presumtionshyra, sker en höjning med 14,7 kronor per kvadratmeter och år. Detta motsvarar en höjning med ca 83 kronor per månad för en normalstor lägenhet på 68 kvm.

Nybyggnationen på Kungshöga Trygghetsboende, där inflyttning skedde i oktober i år får oförändrade hyror.

Avseende Hövitsmannen så höjs hyrorna med 22 kronor per kvadratmeter och år enligt ovan men till detta kommer en kompensation för att övernattningslägenheten har inkluderats i gemensamhetslokalen. Hyressänkningen för detta blir 25 kr per månad och lägenhet med start den 1 februari 2020.

Hyrorna för garage, carport och P-plats med el lämnas oförändrade för 2020.
För lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 2,1 procent fr.o.m. årsskiftet.

Mjölby 2019-12-09
Jonas Haage
Ekonomichef
E-post: jonas.haage@mjolbybostad.se
Telnr: 0142-854 64