Årlig hyreshöjning

Bostadsbolaget nya hyror för 2021 är klara

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från och med 1 april 2021. Hyreshöjningen behövs främst för att vi har ett ökande underhållsbehov. Vi har även ökade kostnader för drift främst uppvärmning samt avskrivningar och fastighetsskatt. Förhandlingen med Hyresgästföreningen kunde inte avgöras på lokal nivå. Efter ett medlingsbud från centralt håll kunde dock vidare diskussioner föras lokalt och en överenskommelse nås.

Den 1 april 2021 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 1,8 %. Detta innebär en höjning med ca 106 kronor per månad för en lägenhet med en månadshyra på 5 916 kr.

För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 1,7 %. Detta motsvarar en höjning med ca 86 kronor per månad för en snittlägenhet med en månadshyra på 5 037 kr per månad.

På Statsrådet och Kungshöga Trygghetsboende, som har presumtionshyra, sker en höjning med 0,6 % per år.

Gällande Rosenkammaren, som också har presumtionshyra, sker en höjning med 1,2 % per år.

Nybyggnationen på Vifolka Trygghetsboende, där inflyttning skedde i december föregående år sker ingen förändring av hyran.

För lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 1,8 % från och med 1 april.

Hyrorna för garage, parkeringsplatser och förråd kommer att förändras. Detta görs för att skapa en mer rättvis prisbild. Denna förändring är inte riktigt färdigförhandlad. Vi återkommer så snart vi kan med mer information kring detta.

Mjölby 2021-02-10
Jonas Haage
Ekonomichef
E-post: jonas.haage@mjolbybostad.se
Tel: 0142-854 64

bro över svartån

Varför höjs hyran varje år?

Varje år förhandlar Bostadsbolaget i Mjölby med Hyresgästföreningen om nya hyror. Varför behöver hyran höjas varje år?

– Våra personalkostnader ökar, liksom taxorna för exempelvis el och vatten. Vi måste höja hyran för det som kostar oss mer. Dessutom har Bostadsbolaget en stor andel fastigheter som är närmare 50 år gamla. Det innebär att vi har omfattande kostnader för att underhålla de gamla husen, en stor post som ökar kraftigt när vi tittar framåt, förklarar vd Torbjörn Olsson.

 

Hellre förebygga än laga

Det viktiga är att fastigheterna är attraktiva och att hyresgästerna trivs, fortsätter han.

– Husen som byggdes på 1960-talet har åldrats. Slitna vattenledningar som går sönder kan bli ett stort problem för de hyresgäster som drabbas. Vattenskadorna kostar oss fem miljoner kronor varje år. Pengar som vi hellre skulle lägga på vårt förebyggande underhåll.

 

Lägre hyror än andra

Bostadsbolaget har en större andel gamla fastigheter än många andra bostadsbolag i allmännyttan*, och dessutom lägre hyror, betonar Torbjörn.

– Jämfört med andra allmännyttiga bolag ligger vi cirka 100 kronor lägre i hyra per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 20 miljoner kronor per år för oss. Vi tänker inte höja hyran för att kompensera för det, men vi behöver höja hyran något mer varje år för att klara framtida underhåll.

 

*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. (sverigesallmannytta.se)

Byggställningar västra lundby