Kvarboenderabatt

Bostadsbolaget kommer genomföra vissa förändringar gällande kvarboenderabatten, som tidigare reglerats under december månad för de hyresgäster som bott i samma lägenhet under minst fem år. Från och med hösten 2019 kommer kvarboenderabatten gälla dig som har bott i samma lägenhet under minst 15 år. Då får du 15% rabatt på grundhyran (inklusive eventuell värme) i december varje år.

Varför finns kvarboenderabatten?

Den finns eftersom vi vill visa vår uppskattning till de hyresgäster som har bott hos oss under en längre tid. Är man en trogen hyresgäst ska man också få något tillbaka från oss. Förutom kvarboenderabatten erbjuder vi trogna hyresgäster lägenhetsrenoveringar med jämna års intervaller (så kallat HLU – Hyresgäststyrt Lägenhetsunderhåll). Sedan ett år tillbaka får även nuvarande hyresgäster räkna sitt inflyttningsdatum som startdatum i vår bostadskö.

När får jag den här rabatten?

Rabatten finns med på avin för december månad från och med det år du har bott och haft kontrakt på en och samma lägenhet i 15 år och är kvarboende i lägenheten.

Varför får inte alla hyresgäster en rabatt?

Bostadsbolaget har en årlig hyresförhandling där vi tillsammans med Hyresgästföreningen kommer överens om en rimlig hyreshöjning för nästkommande år. Tidigare har nästan 25% av den här höjningen betalats ut i form av kvarboenderabatt, och det tycker vi inte är rimligt. Därför är det endast de som bott (och bor kvar) i samma lägenhet i 15 år som får ta del av rabatten.

Vad gör ni med de pengar som sparas i och med dessa ändringar?

En stor del av våra hus byggdes för mer än 50 år sedan och det finns behov av renovering och underhåll. Vi vill fortsätta att kunna erbjuda fina lägenheter med bra standard och det kan vi göra med hjälp av underhåll och i viss mån renovering. Den summa vi drar in på minskad kvarboenderabatt kommer återinvesteras i våra hus och lägenheter.

För övriga frågor eller funderingar, vänligen kontakta Jonas Haage, Ekonomichef, på telefon 0142-854 64.

liten flicka åker leksaks bil bredvid en gravid kvinna