Ska du flytta?

Har det blivit dags för dig att flytta till större eller mindre? Ska du bli sambo eller är det dags att gå vidare mot nya äventyr? Hur det än må vara kan du läsa om allt inför din avflyttning här.

Uppsägning

Bostadsbolaget har tre månaders uppsägningstid. Observera att vi räknar hela kalendermånader. Det spelar inte någon roll om du säger upp din lägenhet 1:a eller 30:e april, avflyttningsdagen blir i vilket fall 1 augusti.

Två månaders uppsägningstid gäller för dig som ska flytta till en annan lägenhet inom oss eller till ett servicehem/serviceboende.

Har en hyresgäst avlidit har dödsboet rätt till en månads uppsägning om uppsägningen inkommer senast en månad efter dödsfallet. Läs mer under rubriken “Uppsägning av dödsbo”.

Besiktning

I samband med att du säger upp din lägenhet bokar vi in en tid för besiktning som kommer genomföras inom en vecka. Det är bra om du som hyresgäst medverkar vid besiktningen. Fastighetsvärden kommer då att gå igenom lägenhetens skick och eventuella skador och jämföra dessa med föregående besiktningsprotokoll. Upptäcks något som anses som onormalt slitage kan du som hyresgäst bli debiterad för detta.

Visning av lägenheten

Efter det att din lägenhet har blivit besiktad lägger vi ut den på vår hemsida och alla som vill och står i vår kö kan göra en intresseanmälan på den. Efter ytterligare fem till sju dagar får de fem sökande med högst köpoäng erbjudande om att gå och titta på din lägenhet. Om inget annat bestäms ger vi då ut till telefonnummer till fem personer. De tar kontakt med dig och ni bokar tillsammans in en tid för visning av lägenheten. Du bestämmer själv om du vill visa alla fem på en och samma gång eller om du håller visning med en i taget.

Hur gör jag med min TV-box från Telenor?

När du sagt upp din lägenhet kontaktar du Telenors kundtjänst för instruktioner om vad du ska göra med din tv-box. De hjälper dig också att avsluta tv-abonnemanget. Det gäller både om du bara har de kanaler som ingår i hyran eller om du betalar extra för tillvalskanaler. För att Telenors uppgifter ska vara uppdaterade och aktuella önskar de att även du som flyttar inom Bostadsbolaget tar kontakt med dem för vidare instruktioner om din tv-box och ditt abonnemang. Telenors kundtjänst har telefon 020-222 222.

Hur gör jag med min TV-box från Telia (fiber via Utsikt)?

Boxen från Telia ska du lämna kvar i lägenheten. Det är dock mycket viktigt att du avinstallerar dina koder – så att inte nästa hyresgäst kan hyra filmer på ditt abonnemang. Detta gör du genom att klicka på menyknappen på fjärrkontrollen, gå in på “inställningar”, “systeminställningar” och “ta bort användarkoder”. När du har gjort detta är dina personliga inställningar borta och boxen är redo att användas av nästa hyresgäst.

Uppsägning av dödsbo

När en hyresgäst dör måste lägenheten sägas upp av närmast anhörig eller kontaktperson. Denna procedur kallas uppsägning av dödsbo. Vid en sådan uppsägning kräver vi ett dödsfallsintyg där dödsbodelägarna finns registrerade. Intygen kan beställas från Skatteverket.

Säger dödsboet upp lägenheten inom en månad efter att hyresgästen har avlidet har man rätt till en månads uppsägningstid (hel kalendermånad). Observera att vi behandlar alla uppsägningar löpande och lägger ut dessa som lediga objekt på vår hemsida. Det kan innebära att det efter en till två veckor kan bli aktuellt med visning av lägenheten för nya hyresgäster. Är man inte beredd på att göra detta kan vi givetvis förlänga uppsägningsperioden.

För att underlätta processen med uppsägning av dödsbo har Bostadsbolaget tagit fram information om tillvägagångssättet samt en blankett att skriva ut och ta med till receptionen i samband med uppsägningen. För att läsa eller skriva ut informationen, klicka här.

Vad händer på avflyttningsdagen?

Har du sagt upp din lägenhet till den 1 juli har du fram till klockan 12.00 den 1 juli att lämna in dina lägenhetsnycklar till vår reception. Vill du lämna in nycklarna tidigare går det bra, vi lämnar INTE ut några nycklar tidigare till nästa hyresgäst utan ditt medgivande.

Skulle du ändå tycka det är ok för nästa hyresgäst att hämta ut nycklarna en eller ett par dagar tidigare, vill vi att du skriver på en fullmakt i samband med nyckelinlämningen. Fullmakten finns i receptionen och den ger oss rätt att lämna över nycklarna till den nya hyresgästen tidigare än enligt avtalet.

Observera att vi även vill få in eventuella tvättlås, tvättlåsnycklar och taggar. Får vi inte in alla nycklar debiteras du för ett cylinderbyte. Innan du lämnat in nycklarna ska lägenheten vara tömd och städad. Kom ihåg att även tömma vinds- eller källarförråd som tillhör lägenheten.