Tyck till om ditt boende

– Dina åsikter är viktiga för oss!

Vartannat år genomför Bostadsbolaget en kundenkät med hjälp av AktivBo. Det är en undersökning där du som bor hos oss har möjlighet att tycka till om ditt boende, gemensamma utrymmen (som trapphus och tvättstuga), vår service och utomhusmiljön i området där du bor. Dina åsikter är viktiga för oss och vi uppskattar om du deltar i vår undersökning. Dina svar ökar ditt boinflytande samtidigt som det hjälper oss att bli en bättre hyresvärd!

I höst är det dags igen

Bostadsbolaget skickar ut hyresgästenkäten till samtliga hyresgäster vartannat år. Först skickar AktivBo ut en länk digitalt till alla hyresgäster som har sina kontaktuppgifter uppdaterade hos oss, i år sker detta den 26 augusti. Under september kommer AktivBo skicka ut enkäten med posten till alla som ännu inte svarat på den. Du svarar på enkäten genom att logga in med ett enkätnummer. AktivBo har flera års erfarenhet av hyresgästenkäter och garanterar att de inlämnade enkäterna är anonyma gentemot Bostadsbolaget. Numret som är tryckt på enkäten behöver AktivBo för att sortera svaren på våra olika områden och för att skicka ut påminnelser.

Vad gör Bostadsbolaget med svaren?

Enkäten Bostadsbolaget genomför tillsammans med AktivBo är ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras. Som ett resultat av förra enkäten, som gjordes 2019, har vi bland annat genomfört följande förbättringar:

Rent och snyggt på våra områden

 • Vi har förändrat och förbättrat våra återvinningsstationer på flera av våra områden till återvinningsstationer med luckor för inkast på utsidorna. Tryggare, enklare och renare för våra hyresgäster.
 • Personalen i våra områdesteam har genomgått en städutbildning.
 • Vi erbjuder våra hyresgäster containerdagar på platser där vi tidigare har haft grovsoprum.

 

Smidigt att komma i kontakt med oss

 • Från och med hösten 2020 har vi en chattfunktion på vår hemsida vilket är ett enkelt och smidigt sätt att kontakta oss. Är inte chatten öppen kan man skicka meddelande direkt till oss via samma verktyg.
 • Vår hemsida är sedan våren 2021 tillgänglighetsanpassad så att färger och texter har rätt kontraster. Vi har även säkerställt så att hemsidan fungerar som den ska för dig som använder hjälpmedel för att ta del av informationen.
 • Vi har uppdaterat vår hemsida så att du enkelt kan logga in på mina sidor med ditt BankID. Det innebär att du även kan signera och sköta din uppsägning digitalt.

 

Trevliga och trygga utemiljöer

 • Vi har sett över våra lekplatser och både rustat upp de som haft behov av det och iordningställt nya på ställen där våra hyresgäster har saknat dem.
 • Vi har skapat platser där hyresgästerna kan grilla och sitta ner tillsammans.
 • Gamla träd och buskar har gallrats bort och ersatts med nya.
 • Vi har sett över belysningarna och satt upp lampor som tänds automatiskt, bland annat vid återvinningscentraler. Även buskar och andra planteringar har utsmyckats med belysning.
 • Vi har planerat blomsterängar för att både främja för insekter i området och skapa trivsamma grönytor
två glada kvinnor som tar en selfie