Vad är det som händer här då?

Står det en grävmaskin utanför fönstret eller har byggstaket plötsligt dykt upp på ditt område? Då är vi säkert igång med ett av alla de projekt vi och våra entreprenörer genomför varje år. Här är en liten sammanfattning om vad som händer just nu.

Väderstad

  • Arbetet med lek- och grillplats är i sitt slutskede och planeras vara klart under hösten. Nu är även vår robotgräsklippare installerad och ser till så att gräsmattan håller sig fin.

Mantorp

  • Arbete påbörjas med att ställa upp molokar (sopkärl) vid Centrum och Vetavägen.

Mjölby norra

  • Under mitten av september kommer parkeringsplatserna på Prästgårdsliden att förbättras genom att buskar och träd tas bort.
robotgräsklippare i väderstad
skylt med texten vad är det som händer här då?
vy över prästgårdsliden

Mjölby södra

  • De två gamla neonskyltarna Östlunds på hörnan av Kungsvägen 52 ska restaureras.
neonskylt på husfasad

Skänninge

  • Mockfjärds genomför fönsterbyte på Trojenborgsstigen 3 och 4.
Trojenborg i skänninge

Skänninge

  • Asfaltering och breddning av cykelvägar på Vallen. Pågår mellan 4-22 oktober.
två glada personer från områdesteam skänninge