Information om eldningsförbudet på olika språk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt information om det rådande eld- och grillförbudet på flera olika språk. För att komma till den informationen klicka här.