Insektshotell till våra blomsterängar

Vid blomsterängen på Trojenborg i Skänninge har nu alla viktiga insekter fått lite hotell att bosätta sig i. Planen är alla alla våra områden kommer ha blomsteräng och insektshotell. Vi tror på att hjälpa våra pollinerare och så blir det ju fint på området också.

Insektshotell med ej reklam tack-skylt