Installation av fiber i alla lägenheter

Sedan i våras pågår Bostadsbolagets projekt med att installera fiber i alla våra lägenheter som ännu inte har det. Det innebär att vi monterar en mediacentral och ett dubbelt datauttag i varje lägenhet som sedan kopplas upp till det öppna stadsnätet som ägs och förvaltas av Utsikt Bredband. Tack vare detta kan våra hyresgäster själva välja vilka tjänster man vill ha från vilken leverantör.

Även om vi ännu inte har kommit till din lägenhet kan du gå in på https://www.utsikt.se/lagenhet2/bostadsbolaget/ och läsa mer om hur det fungerar och hur du gör för att beställa tjänster.

För att ta del av det informationsbrev vi har skickat ut till våra hyresgäster kan du klicka här: Informationsbrev fiber