Möjlighet att köpa tillstånd för parkering på Kungsvägen 81

Med start 1 maj 2020 kommer det finnas möjlighet att köpa tillstånd för områdesparkering (man ställer sin bil på ledig plats) på ”Nya Tunet”, Kungsvägen 81. En förändring gällande parkeringsregler infördes under 2019 med dygnsparkering på alla våra bostadsområden. Tidigare tilläts parkering sju dygn i sträck. Syftet med det var att få bort långtidsparkerade bilar som inte ägs av någon hyresgäst. Ofta rör det sig om avställda bilar med körförbud som är ett miljöproblem och som upptar parkeringsplatser som hyresgäster behöver.

Som en följd av den nya bestämmelsen har flera hyresgäster kontaktat oss om möjligheten att hyra parkeringsplats. Nu kommer vi inledningsvis införa detta på Kungsvägen 81, från och med 1 maj 2020.

Det kommer också finnas 2 st avgiftsbelagda besöksparkeringar varav den ena är handikapplats (se skylt på plats eller mer info på smspark.se).

Villkoren för att få hyra parkeringsplats är att personbilen skall vara i trafik d.v.s. skattad och besiktad samt att man ska ha ett gällande hyresavtal för lägenhet hos Bostadsbolaget i Mjölby, i anslutning till parkeringsområdet (man skall bo på bostadsområde Tunet). Max två parkeringstillstånd får tecknas per hyresavtal/hushåll.

Kostnaden för att hyra en parkeringsplats är 100 kr/månad och köp sker via hemsidan parkera.se/bostadsbolaget/mjolby. Man köper tillstånd för 30 dagar med möjlighet till automatisk förlängning. Det säljs inte fler tillstånd än det finns parkeringsplatser. Först till kvarn principen gäller. Välj startdatum 1 maj.

Klicka här för att se instruktioner om hur du löser ditt P-tillstånd. För hjälp med att beställa parkeringstillstånd så ring kundtjänst på Securitas, telefonnummer 010-470 10 30. Vid övriga frågor så går det bra att e-posta eller ringa oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Peter Gustavsson
Boende- och utvecklingsansvarig
peter.gustavsson@mjolbybostad.se
0142-854 69

Anders Loinder
Fastighetschef
anders.loinder@mjolbybostad.se
0142-854 56

p-skylt