Nu är det dags att se över våra garage

Bostadsbolaget kommer under 2020 inventera alla garage för att försäkra att säkerheten uppfylls med avseende av brand och miljö.

Garage är endast till för förvaring av motorfordon med tillhörande utrustning, till exempel däck och hyllor med tillbehör. Reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans plats eller på utrymme som ägs av Bostadsbolaget är inte tillåtna. Även arbeten som medför risk för brand, miljöskador eller annan skada på fastigheten är inte heller tillåtet. Detta innebär att svetsning, slipning, målning, oljebyten, tvätt mm inte får förekomma i garagen. Brandfarliga vätskor får inte heller förvaras i garagen.

Vad innebär inventeringen?

I de varmgarage som har vatten indraget kommer Bostadsbolaget ta bort vattenkranen för att säkerställa dagens miljökrav. Det är inte tillåtet att tvätta bilar i garagen eftersom vattnet rinner ut i det kommunala avloppet eller i dagvattenbrunnar utomhus. Vi kommer också se över ventilationen i garagen så att det finns tillräckligt med ventiler för en fungerade självdragsventilation. I samband med inventeringen kommer även hyror ses över. Hyrorna förhandlas med hyresgästföreningen och justeras från 2021 med hänsyn till eventuell standardförändringar och att garagehyror inte höjts sedan 2015.

Innan sommaren kommer alla garagehyresgäster få ett informationsbrev om gällande ordningsregler för garage samt information om när inventeringen kommer genomföras under hösten. Garage som används som verkstadslokal, förråd, hobbylokal eller inte följer ordningsreglerna kommer sägas upp. Cirka en vecka innan inventeringen, som vi gör med huvudnyckel, får alla garagehyresgäster ett meddelande via sms och e-post, om att detta kommer att ske. Vi vill uppmana alla att uppdatera sin mejladress och mobilnummer på mina sidor, så att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Önskar du hjälp med uppdateringen kan du kontakta receptionen på telefon 0142–85450 eller genom att mejla till info@mjolbybostad.se.

Vi vill uppmana de som hyr garage med ett annat syfte än förvaring av motorfordon att kontakta bobutiken, 0142 – 854 54 eller bobutik@mjolbybostad.se för att eventuellt kunna hitta en lämpligare lokal för sitt behov.

Gällande eluttag i garaget

I våra kallgarage finns det ofta ett motorvärmaruttag och i varmgaragen brukar det finnas ett vanligt eluttag. Det är inte tillåtet att göra egna fasta elinstallationer utan endast godkända anslutningskablar och elapparater som inte är fastmonterade får användas. Fastmonterad lysrörsarmatur med stickpropp är ej tillåtet. På grund av brandrisken är det inte heller tillåtet att ladda elbilar eller andra fordon eller att ha frysar inkopplade i garagen. Underhållsladdning av startbatteri är tillåtet.

För mer information kontakta:

Peter Gustavsson
Boende- och utvecklingsansvarig
peter.gustavsson@mjolbybostad.se
0142 – 854 69

Anders Loinder
Fastighetschef
anders.loinder@mjolbybostad.se
Tel: 0142-85456

blåa garageportar