Nu bygger vi nytt områdeskontor på Stjärngatan

Under juli påbörjas byggnation av ett nytt områdeskontor på Stjärngatan 10. Vi kommer att renovera och bygga om en källarlokal till nya kontor, omklädningsrum, fikarum, med mera, för Team Mjölby Södra. Inflyttning är planerad att ske under oktober i år och vi kommer då närmare våra bostadsområden och blir mer synliga.

Detta innebär att det kommer att vara många hantverkare och fordon som rör sig kring huset, och det kommer att bullra en del under arbetets gång. Vi beklagar de störningar som detta medför för våra hyresgäster men hoppas att ni ser fram lika mycket som oss mot när lokalen är färdig!