Mjölbygatan 12, Skänninge
Bostadsbolaget planerar för nya bostäder i Skänninge.

35 st

Antal lägenheter

2021

Byggstart

2022

Inflyttningsdatum

Mjölbygatan 12, Skänninge
Under våren 2019 beslutade Bostadsbolaget om att köpa den fastighet längs Mjölbygatan i Skänninge där Coop-butiken tidigare legat. Fastigheten har ett bra läge i samhället och ligger i direkt anslutning till våra bostäder på Lilla Vallgatan. I dagsläget är marken avsedd för handel men Bostadsbolaget vill bygga bostäder på fastigheten och har därför beställt en ny detaljplan av Mjölby Kommun.

Vår målsättning är att få bygga totalt ca 30-40 lägenheter i fyravåningshus. Vi hoppas att den nya detaljplanen kan antas i mitten av 2021 och att vi strax därefter kan påbörja ett nytt projekt på fastigheten.