Områdeskontor Team Södra, Mjölby
På Stjärngatan 10 i Mjölby ordnar vi under hösten ett nytt områdeskontor för Team Södra. Här får personalen nya omklädningsrum, kontor och lunchrum.

-

Antal lägenheter

1/8-18

Byggstart

1/11-18

Inflyttningsdatum

Områdeskontor Team Södra, Mjölby
På Stjärngatan 10 i Mjölby renoverar och bygger vi om en källarlokal till områdeskontor för Team Mjölby Södra. Lokalen som tidigare bland annat har varit ett pannrum gör vi nu om till kontor, omklädningsrum, och lunchrum för de fastighetsvärdar och -skötare som ansvarar för skötseln i de områden vi sorterar in under Södra. Det innebär att vi kommer närmare våra fastigheter och hyresgäster, och blir både mer tillgängliga och synliga.

Förutom att iordningställa alla ytskikt ordnar vi ett nytt kök, nya toaletter och duschar, och ett nytt kontor där teamet kan sköta sina administrativa uppgifter. På baksidan gräver vi ur för att kunna sätta in nya, större fönster, och samtidigt anlägger vi en ny uteplats. På framsidan ordnar vi en ny personalentré.

Teamet kommer att flytta in i denna nya lokal under november. Fram till dess ber vi alla hyresgäster att vara försiktiga då byggnationen innebär att det kommer att röra sig mycket fordon runt husen.