Mjölby södra
Här kan du läsa om våra planerade underhåll och avbrott för just ditt område.

Område Mjölby södra

Antal lägenheter

Våren 2019

Byggstart

Pågående

Inflyttningsdatum

Lista på planerade underhåll
Kommunen bygger om lekplatsen bakom Villa Vik (Stadsparken).

Området framför Stjärngatan 10 (där vårt nya områdeskontor flyttat in) kommer att göras om så att våra maskiner inte stoppar upp för boende i huset.

Grovsoprummet på Stjärngatan hålls stängt tills vidare på grund av brand. Vi hänvisar våra hyresgäster till Hulje återvinningsstation.

Byte av ventilationsaggregat i Frisören och Kyrkans lokalen på Kungsvägen vis Stora Torget.

Uppgrävningar utanför vår fastighet på Finnstugatan.