ROT Västra Lundby, Mjölby
Omfattande renovering av delar av husen på Västra Lundby där vi bland annat byter stammar, renoverar kök och badrum, installerar passersystem, och byter fasader.

165 st

Antal lägenheter

1/1-19

Byggstart

1/1-21

Inflyttningsdatum

ROT Västra Lundby, Mjölby
Husen på Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Smedjegatan 1, 2, 3, 4, 6, Stjärngatan 8, 10 samt Sörbygatan 11 kommer inom de kommande åren att gå igenom en mer omfattande renovering. Husen är byggda under 1960-talet så det är dags att göra en större insats för att se till att husen klarar sig många år framöver.

I husen och lägenheterna kommer bland annat stammar för vatten och avlopp att bytas, köken och badrummen renoveras, byte av el och indragning av fiber, byte av fönster, och installation av passersystem att ske. Ett informationsbrev med detaljer kring vad som ska göras och när har delats ut till samtliga hyresgäster. Kontakta oss om du som boende av någon anledning saknar denna information.

I projektet renoverar vi även fasaderna på alla tio hus. Den gamla plåten rivs ned och ersätts med en putsad fasad. På de flesta hus passar vi samtidigt på att byta entrédörr och skärmtaket över entrén. Detta arbete förväntas pågå till och med årsskiftet 2020/2021.

Norrköpingsbaserade byggföretaget Sefab är vår upphandlade totalentreprenör och de som genomför renoveringen åt oss.

En så här stor renovering innebär alltid störningar för de boende. Det är därför viktigt att man tar del av den information som vi delar ut i brevlådor, sätter upp i trapphusen, eller delar med oss av under informationsmöten.

Under november 2018 delades ett informationsbrev ut till alla berörda hyresgäster som beskriver tillvägagångssätt, tidplan, praktisk information, med mera. Detta brev finns att läsa på https://mjolbybostad.se/informationsbrev-rot/ .