Ventilationsbyte Tunet, Mjölby
På Tunet byter vi alla ventilationsaggregat som står på vindarna.

283 st

Antal lägenheter

1/11-20

Byggstart

30/6-21

Inflyttningsdatum

Ventilationsbyte Tunet, Mjölby
Från slutet av 2020 och fram till sommaren 2021 kommer ventilationsaggregaten på Högliden 3, 5 och 7, Ramstadgatan 2 och 4, samt Kungsvägen 85 att bytas ut. Samma arbete utfördes på Högliden 9 under 2019 och nu fortsätter utbytet i resterande hus.

Eftersom aggregaten är placerade på vindarna kommer inget arbete att behöva utföras inne i lägenheterna. Däremot kommer man som hyresgäst att märka av arbetet på olika sätt genom buller, hantverkare kring huset, och arbete på tak och vind.