Fastighet

Anders

Fastighetschef

Anders Loinder
Telefon: 0142-854 56
E-post: Anders Loinder

Peter

Boende- och Utvecklingsansvarig

Peter Gustavsson
Telefon: 0142-854 69
E-post: Peter Gustavsson

Tobias

Chef fastighetsskötsel

Tobias Vinberg
Telefon: 0142-48 34 50
E-post: Tobias Vinberg

Peder

Drifttekniker

Peder Hahne
Telefon: 0142-48 30 22
E-post: Peder Hahne

Erik

Teknisk chef

Erik Falkenäng
Telefon: 0142-854 67
E-post: Erik Falkenäng

Mattias

Chef fastighetsservice

Mattias Geewe
Telefon: 0142-48 30 25
E-post: Mattias Geewe

Kjell-Åke, snickare

Snickare

Kjell-Åke Forsén

Joel, snickare

Snickare

Joel Didriksson

Kjell, rörmokare

Rörmokare

Kjell Bergman

Johanna, målare

Målare

Johanna Sköld

Mikael, målare

Målare

Mikael Krohn

Johan, målare

Målare

Johan Alf

Peder, rörmokare

Snickare & Rörmokare

Peder Svensson

Pierre, mattläggare

Golvläggare

Pierre Forsberg