Bostadsbolagets organisation

Bostadsbolaget har ca 40 anställda, varav 15 tjänstemän. I förvaltningen jobbar vi med en fastighetsvärdsorganisation med ett delegerat ansvar över fyra geografiska områden. Vi sköter det mesta själva och har även några hantverkare anställda. Vi tror på att arbeta med egen personal när det finns möjlighet. Utöver vår fastighetsavdelning där förvaltning ingår finns även ekonomi, marknad och bygg som avdelningar i vår organisation.