Riktlinjer för sponsring

Detta är Bostadsbolagets riktlinjer för sponsring. Med den vill vi förtydliga vad Bostadsbolaget sponsrar och hur man går tillväga för att få bidrag.

Syfte

I första hand är vi intresserade av samarbeten som stödjer barn och ungdomar i Mjölby kommun. Det kan vara enskilda aktiviteter inom kultur och idrott eller andra samhällsaktiviteter som främjar integration och jämställdhet samt bidrar till kommunens tillväxtvision genom att göra Mjölby till en mer attraktiv kommun att bo i. För Bostadsbolaget är det viktigt att vårda vårt varumärke. Därför väljer vi aktiviteter och föreningar som står för värderingar vi kan dela.

Strategi

Utgångspunkten för att vi sponsrar någonting är att aktiviteterna, organisationerna eller föreningarna har en lokal koppling till Mjölby kommun. Mervärden ska skapas för de som bor hos Bostadsbolaget. All sponsring ska integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Samarbetet ska förstärka bilden av Bostadsbolaget som aktiv och attraktiv.

Sponsringsansökan

Vi vill gärna att ansökan beskriver:

  • Hur samarbetet stärker vårt varumärke
  • Vilka värderingar samarbetet ska bygga på
  • Vilka andra samarbetspartner vi kommer att synas tillsammans med
  • Hur våra hyresgäster får ett mervärde av vår sponsorinsats

Vi sponsrar inte:

  • Föreningar/förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra
    värderingar.
  • Sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar.

Klicka här för att komma till vår sponsoransökan.