Tillgänglighet för mjolbybostad.se

Bostadsbolaget i Mjölby AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mjolbybostad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till info@mjolbybostad.se eller ringa 0142-854 50.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Rubriker och texter

 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Visuellt ser text ibland ut som en lista utan att vara uppmärkt som en lista i koden. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

Bild och film

 • Bilder saknar ibland beskrivningar eller har otydliga beskrivningar.
 • Text är ibland bild på text och kan vara svårt att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns rörligt innehåll som inte går att pausa.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Färger

 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar och etiketter

 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Sidtitlar är inte alltid tillräckligt beskrivande.
 • Sidflikar är inte alltid tydliga.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Utseende, funktioner och placeringar är inte konsekventa och det kan vara svårt för den som memorerar eller försöker förstå strukturen på webbplatsen.

Tangentbord

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Sektioner för indelning av webbplatsen används fel.
 • När innehåll dyker upp i nytt fönster på sidan så riskerar användare som navigerar utan mus att hamna bakom det nya fönstret.
 • Nytt innehåll som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord.
 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte logisk.

Fält, formulär och tabeller

 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Kod för hjälpmedel

 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.

Skärm / Förstoring

 • I mindre skärmstorlekar täcks delar av innehållet.
 • Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Dokument och andra funktioner

 • Dokument är inte tillgängliga
 • Funktionen Chatt & FAQ är inte tillgänglig.
 • Funktionen Mina sidor är inte tillgänglig.

Oskäligt betungande anpassning

Bostadsbolaget i Mjölby AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bostadsbolaget i Mjölby AB har påbörjat arbetet med åtgärder och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Vi har begränsade möjligheter att anpassa funktionerna Mina sidor och Chatt & FAQ, men har uppmärksammat leverantörerna på problemen.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, har gjort en oberoende granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 12 december

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december.