Planerade fönsterbyten

Under 2021, med start vecka 18, kommer vi påbörja fönsterbyte på följande adresser: Lagmansgatan 36 A och B, Skattegårdsgatan 1 och 3, Trojenborgsstigen 3 och 4 samt Mjölbygatan 16 och 18. Alla hyresgäster har blivit aviserade. Entreprenör är Mockfjärds Fönster AB. Projektet beräknas hålla på till oktober.

Vid frågor kontakta Mattias Geewe, Chef för fastighetsservice, på telefon 0142-48 30 25.