Problem med fiber från Telia

Vi har fått till oss att fiberuppkopplingen strular på vissa håll. Får du upp en lila bild där det står “Välkommen till Telia” i din teve kan du prova att starta om din fiberuppkoppling. Dra ut sladden i fiberskåpet, vänta en minut och sätt sedan tillbaka den igen. Gör samma sak med elkontakten till din Teliabox. Fortsätter det att strula ber vi dig kontakta ditt områdesteam.