Räddningstjänsten utbildade unga brandambassadörer

Den 1 oktober genomfördes en utbildningsdag i brandsäkerhet för unga blivande brandambassadörer på Räddningstjänstens utbildningsanläggning i Lambohov. Efter att ha gått utbildningen ska ungdomarna i sin tur sprida kunskapen vidare till yngre barn i sina egna bostadsområden – Berga, Skattegården och Ryd i Linköping, Ektorp i Norrköping samt Prästgårdsliden i Mjölby.

Åtta ungdomar i åldern 15-20 år fick i tisdags öka sin kunskap inom området brandsäkerhet och även lära sig att släcka eld med brandfilt och brandsläckare. Utbildningsdagen äger rum för andra året i rad och är en del av ett samarbete kring brandsäkerhet mellan Länsförsäkringar Östgöta, Räddningstjänsten Östra Götaland, Stångåstaden, Hyresbostäder och Bostadsbolaget i Mjölby.

Brandambassadörerna som utbildas kommer sedan att lära ut brandkunskap till barn mellan sex och tio år, som blir så kallade Brandsuperhjältar. Syftet är sedan att Brandsuperhjältarna i sin tur ska kunna berätta hemma vad man kan göra för att undvika bränder. Det kan handla om allt från varför det är viktigt att trapphusen är fria från brännbara saker till att brandvarnare testas regelbundet. Kunskap som räddningstjänsten och bostadsbolagen ser att fler behöver ha.

För information kontakta gärna Peter Gustavsson, Boende- och utvecklingsansvarig på Bostadsbolaget i Mjölby AB, telefon 0142-854 69, e-post peter.gustavsson@mjolbybostad.se

Bild på Brandambassadörer
Bild på Brandambassadörer